Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
>
>
מיקרו מניפולציה – ICSI
מיקרו מניפולציה – ICSI

מיקרו מניפולציה – ICSI

טיפול רפואי חדשני יחסית, הנחשב לפריצת דרך בטיפול בבעיות אי פריון אצל גברים, הנובעת מספירת זרע נמוכה ומבעיות בצינוריות הזרע. הטיפול, הינו סוג של הפריה חוץ גופית, אך בשונה מהפריה חוץ גופית, במהלך המיקרומניפולציה מוזרק תא זרע בודד ישירות לתוך הביצית (במקום הנחה של נוזל הזרע יחד עם הביציות בתנאי מעבדה, כפי שמתקיים בהפריה חוץ גופית) .

הטיפול יעיל במיוחד במספר סוגים של בעיות אי פוריות, ובעיקר כאשר כמות הזרע בנוזל הזרע אינה מספקת להפריה, כאשר תנועתו של הזרע אינה מיטבית ובדרך כלל אינה מאפשרת חדירת זרע לביצית, או כאשר צורת הזרע מקשה אף היא על הפריה.

תהליך מיקרומניפולציה

  • הפקת הזרע מן הגבר ובחירת הזרע המיטבי מן הדגימה.
  • הפקת ביציות מן האישה, באופן זהה לתהליך הפריה חוץ גופית
  • הזרקת הזרע אל תוך הביצית המופרית באמצעות מיקרומניפולטור, ו“הדגרת“ הביצית המופרית.
  • החדרת הביצית המופרית אל תוך רחם האישה.

שלב 1

לאחר הפקת הזרע מהגבר, מבוצעת השבחה של הזרע, על מנת למצוא את הזירעון שמבנהו, צורתו ותנועתו, הינם מיטביים. אם לא נמצא זרע תקין, תבוצע הפקתו באמצעות שאיבת זרע מן האשכים, במיוחד כאשר בעיית ההפקה נובעת מבעיות בדרכי הולכת הזרע. במקרה שגם ניסיון הפקת הזרע בדרך זו אינו צולח תילקח דגימת ביופסיה מרקמת האשכים, על מנת לנסות לאתר תא זרע מרקמה זו.

 

שלב 2

הפקת הביצית מן האישה, מבוצעת באופן זהה לזה המבוצע בטיפול הפריה חוץ גופית רגיל.טרם הטיפול ניתנות לאישה תרופות המשמשות להגברת יצירת הביציות, כך שבמחזור יצירת הביציות תיווצר בדרך כלל יותר מביצית אחת.

 

שלב 3

לאחר הפקת הביצית והזרע, מבוצע תהליך להחדרת הזרע אל הביצית, לשם ביצוע הפריה. התהליך מבוצע באמצעות מכשיר מיקרוסקופ הקרוי מיקרומניפולטור, המורכב משתי זרועות. באחת הזרועות מוחזקת הביצית באמצעות ואקום, ובזרוע השנייה מוחזק הזירעון שנבחר, המצוי בצינורית דקה. הצינורית הדקה מוחדרת אל הביצית, והזירעון מועבר ממנה, וכך מושגת ההפריה.

 

שלב 4

לאחר השגת ההפריה, מוחדרת הביצית המופרית אל תוך רחמה של האישה, בדומה לתהליך הפריה חוץ גופית, באמצעות צינורית דקה. מסתבר שיעילות שיטת המיקרומניפולציה גבוהה ושיעור ההריונות שמושג עבור זוגות עם בעיית פריון חמורה בגבר, דומה לשיעור ההריונות שמושג בעזרת ההפריה חוץ גופית אצל זוגות עם בעיית פריון באישה בלבד.

כיום, כמחצית ממחזורי ההפריה החוץ גופית בישראל מתבצעים בשיטה זו, בדומה לנתונים בחו"ל.

 

למידע נוסף וייעוץ, ניתן למלא פרטים בעמוד צור קשר ונחזור אלייך בהקדם

מיקרו מניפולציה ICSI