>
מדדים
מדדי איכות

מדדי איכות

קידום איכות ושקיפות הטיפול הרפואי בישראל מוגדר כאחד מהיעדים המרכזיים של מערכת הבריאות. השגתו מתבצעת על ידי מדידת איכות באמצעות מערך מדדים מוסכם, המוכיח שיפור משמעותי בתהליכי עבודה, וכתוצאה: שיפור מתמיד באיכות הטיפול.
קיים בסיס ראיות מוצק לכך שבמדינות מערביות המשתמשות במדדי איכות בבתי חולים, חל שיפור ניכר ברמת הטיפול, במידת החיסכון ובהגברת השקיפות (באמצעות פרסום נתוני המדדים).
עבודה עם תכנית מדדי איכות סדורה מאפשרת לאתר ליקויים ולפתח תכניות לשיפור ושדרוג הטיפול והשירות בבית החולים.

 

להלן מדדי האיכות הנבדקים בבית החולים:

 

מדד טמפרטורת גוף מסיום ההרדמה לקריאה
מדד כאב לאחר יציאה מחדר התאוששות לקריאה
מדד מתן טיפול טרומבופרופילקטי סביב ניתוחי רחם לקריאה
מדד קולון לקריאה
מדד רמת כאב מעל 3 בסולם VAS לקריאה
מדד שיפור נשימתי לאחר ניתוחי לב לקריאה
מדד איזון סוכרת למאושפזים לקריאה