>
הצוות הניהולי

הצוות הניהולי

מר דני אנגל

מנכ"ל בית החולים
טלפון. 09-9592508
פקס. 09-9592917
danie@hmc.co.il
מר זיו ביטון

משנה למנכ"ל
טלפון. 09-9592430
פקס. 09-9592403
zivb@hmc.co.il
ד"ר אריק סיטון

מנהל רפואי
טלפון. 099592430
פקס. 09-9592403
ericsetton@hmc.co.il
מר עבד עבדלחלים

מנהל הסיעוד
טלפון. 09-9731407
פקס. 09-9592403
AbedE@hmc.co.il
מר מור חנן

סמנכ"ל כספים
טלפון. 09-9729200
פקס. 09-9511111
morh@hmc.co.il
גב' הגר אנגל

סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
טלפון. 09-9592430
פקס. 09-9592403
hagare@hmc.co.il
מר רפאל ימין

הממונה על נגישות בארגון
טלפון. 09-9592419
פקס. 09-9592501
refaely@hmc.co.il
גב' שירית פולוס

ממונה על פניות הציבור
צרו קשר >>
גב' אורלי מוזס

הממונה על מניעת הטרדה מינית בארגון
טלפון. 09-9594950
orlymo@hmc.co.il
גב' סיגל סולץ

ממונה על חוק זכויות החולה
טלפון. 09-9592502
sigals@hmc.co.il