>
P.S.A וסרטן הערמונית
PSA – לא על סרטן הערמונית לבדו

PSA – לא על סרטן הערמונית לבדו

קצר ולעניין

קצר ולעניין

חלבון ה PSA האחראי רבות על רמת הפוריות הגברית, מיוצר בדרך קבע בבלוטת הערמונית ומופרש אל נוזל הזרע. כאשר נמדדת עליה בריכוזו במחזור הדם, ניתן להסיק כי חל שינוי בפעילות הערמונית. ישנם מצבים רבים, אשר יכולים לגרום לכך – הגדלה שפירה של הערמונית, דלקות ואף סרטן הערמונית.  לכן חשיבות הגילוי המוקדם הינה עצומה, בייחוד כאשר יש מגוון אפשרויות טיפול לסרטן הערמונית, הסרטן השכיח ביותר אצל גברים.

מזער
קצר ולעניין

חלבון ה PSA האחראי רבות על רמת הפוריות הגברית, מיוצר בדרך קבע בבלוטת הערמונית ומופרש אל נוזל הזרע. כאשר נמדדת עליה בריכוזו במחזור הדם, ניתן להסיק כי חל שינוי בפעילות הערמונית. ישנם מצבים רבים, אשר יכולים לגרום לכך – הגדלה שפירה של הערמונית, דלקות ואף סרטן הערמונית.  לכן חשיבות הגילוי המוקדם הינה עצומה, בייחוד כאשר יש מגוון אפשרויות טיפול לסרטן הערמונית, הסרטן השכיח ביותר אצל גברים.

מזער

מאז התגלה החלבון PSA – Prostate Specific Antigen, השתרש המושג בתודעה הציבורית כשם קוד לסרטן הערמונית. אמנם בחלק מהמקרים עלייה בייצורו יכולה להעיד על הימצאות הסרטן בגופו של הנבדק, אך לא מדובר כאן כלל וכלל בעניין חד משמעי. אך PSA  לא על סרטן הערמונית לבדו.

חלבון ה-P.S.A נמצא בשימוש קליני מזה כעשרים שנה. זהו חלבון אשר מיוצר דרך קבע בבלוטת הערמונית של הגבר, מופרש אל נוזל הזרע ותורם רבות לרמת הפוריות שלו. רמת החלבון בנוזל הזרע גבוהה פי מיליון מרמתו במחזור הדם. כאשר התגלה החלבון, התברר כי עליית ריכוזו בדם מעידה על שינוי מסוים בפעילות הערמונית וכי במצבים מסוימים, – רמה מוגברת שלו בדם עשויה להצביע על סרטן שמתפתח בבלוטה. זו הסיבה מדוע בעיני הציבור, P.S.A וסרטן הערמונית חד הם. אך לא כך בפועל.

בדיקת PSA

ישנם כמה וכמה מצבים בהם החלבון 'דולף' בכמויות גדולות מהרגיל אל מחזור הדם של הגבר:

  • הגדלה שפירה של הערמונית (הגורם השכיח ביותר לכך)
  • דלקות בדרכי השתן או בערמונית עצמה
  • פגיעה בערמונית (החדרת קטטר, ביופסיה)
  • יחסי מין
  • סרטן הערמונית

כפי שניתן לראות, ישנם מצבים רבים – חלקם כמעט יומיומיים ומובנים מאליהם בחייו של גבר – אשר עשויים גם הם להביא לעלייה ברמת החלבון בדם. על כן, הקשר בין ריכוז החלבון להתפתחות סרטן הערמונית בגוף אינו מוחלט. הבלבול בקרב הציבור נוצר משום שחלבון ה- PSA משמש כמעין נורת אזהרה בפני סוג הסרטן הזה, אך אינו סממן ייחודי שלו.

אין ספק, למרות כל זה, כי המצב לאחר גילוי חלבון ה-PSA ומקורות הייצור שלו טוב הרבה יותר משהיה לפני כן. כיום, רוב מקרי סרטן הערמונית מתגלים בשלב מוקדם מאוד ולכן גם ניתנים לטיפול אפקטיבי, זאת לעומת המצב קודם לגילוי חשוב זה – אז חשיפת הימצאותו של הסרטן בגוף הייתה מאוחרת הרבה יותר ושיעור התמותה מהמחלה היה גבוה בהרבה.

 

לפרטים נוספים על ביופסיית פיוז'ן – ביופסיית ערמונית מבוססת MRI לחצו כאן