>
>
בדיקה שעשויה להציל חיים או מהו צנתור וירטואלי?

פרופ' אלי קונן, הבדיקה שעשויה להציל חיים - צנתור וירטואלי