>
פניות הציבור
פניות הציבור

פניות הציבור

השירות אצלנו, בהרצליה מדיקל סנטר נמצא כערך עליון והיחידה לפניות הציבור בודקת תלונות בנוגע לטיפול רפואי, יחס צוות, תנאי אשפוז, זמני המתנה ועוד.

לאחר בירור ובדיקה של הנושא היחידה פועלת לפתרון הבעיה מול הגורמים הרלוונטיים בבית החולים ועדכון הפונים למחלקה.

זכותך לפנות לאחראי על פניות הציבור וזכויות המטופלים במוסד הרפואי בכל הערה, תלונה, שאלה או המלצה. זכותך לקבל ממצאים ומסקנות של בדיקת תלונתך.

פניה למחלקת פניות הציבור