>
זכאות לטיפולי פוריות
זכאות לטיפולי פוריות

זכאות לטיפולי פוריות

לקוחות כללית מושלם

תקציר מתוך תקנון כללית מושלם

מסלול החזר כספי מסלול השתתפות עצמית מה מגיע לי?
החזר המושלם הינו 75% מההוצאה בפועל ולא יותר מאשר 7287 ש"ח לטיפול שלב א' – 330 ש"ח (הכנות)
שלב ב' – 330 ש"ח (שאיבת ביציות והחזרת עוברים, כולל מיקרומניפולציה)
שלב ג' – 330 ש"ח (החזרת עוברים מוקפאים)
הפרייה חוץ גופית לילד ראשון ושני – עד חמישה טיפולים בשנה קלנדרית
החזר המושלם הינו 75% מההוצאה בפועל ולא יותר מאשר 7287 ש"ח לטיפול שלב א' – 550 ש"ח
שלב ב' – 1100 ש"ח
שלב ג' – 330 ש"ח
הפריה חוץ גופית לילד שלישי ואילך – עד שישה טיפולים לכל ילד

לקוחות פלטינום

תקציר מתוך תקנון פלטינום

מסלול החזר כספי מסלול השתתפות עצמית מה מגיע לי?
החזר המושלם הינו 75% מההוצאה בפועל ולא יותר מאשר 12,106 ש"ח. ההחזר הוא לכלל הניסיונות בגין כל ילד. השירות ניתן למימוש במסגרת מסלול החזר כספי בלבד תרומת ביצית ממדינת חוץ
  • השירות ניתן למימוש במסגרת מסלול החזר כספי בלבד

החזר המושלם הינו 75% מההוצאה בפועל ולא יותר מאשר 12,106 ש"ח. ההחזר הוא לכלל הניסיונות בגין כל ילד.
*השירות ניתן למימוש 12 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית
*למידע מלא ומפורט יש לעיין בתקנון כללית מושלם

למידע על טיפולי פוריות במדיקל סנטר