>
חזון בית החולים
חזון בית החולים

חזון בית החולים

אנו שואפים להיות בית החולים הפרטי הטוב בישראל למטפלים ומטופלים.
לפתח ולהתפתח בתחומי הליבה של בית החולים ומעבר.

להוות מנוף להתפתחות של שירותי הבריאות הנוספים, תוך שמירה על עצמאות כלכלית.

המשימה שלנו

* לפתח ולהתפתח בתחומי הליבה של בית החולים וליצור מרכזי מצוינות מובילים וחדשניים
* להתאים ולשפר כל העת את השירות בבית החולים למטופליו
* הוות מנוף להתפתחות של ביטוחי בריאות בישראל
* לשמור על עצמאותו הכלכלית של בית החולים