Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
>
>
הפסקת הריון (הפלה)
הפסקת הריון (הפלה)

הפסקת הריון (הפלה)

ישנם מקרים שבהם מתקבלת החלטה על הפסקת הריון מסיבות שונות – בהן בריאותיות ובהן אישיות, הנוגעות לאישה עצמה ונובעות משיקוליה האישיים. במקרים כאלו תבוצע הפלה יזומה, שתביא לעצירת התפתחות העובר ברחם, ולמעשה לריקון הרחם מתכולתו. בישראל ההחלטה על הפסקת היריון חייבת להיות מאושרת בידי ועדה לאישור הפסקת היריון,על פי חוק ותיעשה לאחר האישור על ידי רופא מומחה בגיניקולוגיה שמבצע הפסקות הריון.

מה הם האפשרויות להפסקת הריון יזומה?

הפסקת היריון יזומה יכולה להיעשות בשלוש דרכים בהרצליה מדיקל סנטר – טיפול תרופתי, שאיבת היריון ולידה מוקדמת – וההחלטה על דרך ביצועה תתקבל על פי הזמן שעבר מתחילת ההיריון, על פי מצבה הבריאותי של האישה ועל פי שיקולים רפואיים נוספים.

יש לציין כי הפסקת היריון היא החלטה מורכבת מאוד, בעיקר רגשית, עבור רוב הנשים, ולכן חשוב להתמקד סביב הטיפול גם בהיבט הרגשי והנפשי. לפני ביצוע הפעולה מומלץ לשקול טיפול נפשי מכין, כדי שההליך יסתיים על הצד הטוב ביותר מכל בחינה שהיא.

מתי ניתן לבצע הפסקות הריון?

ישנם שלושה פרקי זמן מוגדרים בהם ניתן לבצע הפסקות הריון:

  • מתחילת ההיריון עד סוף שבוע שמיני: הפסת היריון בעזרת תרופות
  • מתחילת ההיריון עד תחילת 14: שאיבת הריון וגרידה
  • שבוע 14 עד תחילת שבוע 20: לידה מוקדמת

חשוב לציין! על פי נהלי בית החולים ומשרד הבריאות, בית החולים הרצליה מדיקל סנטר רשאי לבצע הפסקת הריון יזומה עד שבוע 16. לאחר שבוע זה יש לפנות לבית חולים ציבורי לצורך ביצוע ההליך.

מטופלת מתייעצת עם רופאה

מידע כללי על הפסקת היריון

כאמור, הפסקת היריון מתחילה בפגישה של האישה מול ועדה רפואית מיוחדת – ועדה לאישור הפסקת היריון. ללא האישור הזה, לא ניתן לבצע את הפסקת ההיריון. הבקשה תיבחן על פי קריטריונים שונים, ובעיקר בהתאם לבקשתה של האישה ולסיבה שבגללה היא מבקשת לבצע הפסקת היריון – גיל צעיר מדי או מבוגר מדי, היריון מחוץ לנישואים, עובר בעל מומים קשים ועוד.

לאחר אישור הוועדה יחל שלב הטיפול הרפואי. תחילה תעברי בדיקות כלליות הקשורות להיריון (ובהתאם להיסטוריה הרפואית שבוודאי קיימת אצל רופא הנשים שלך), ובהתאם למצב ההיריון ולמצבך הבריאותי יוחלט כיצד לבצע את הפסקת ההיריון.

אם מדובר בהיריון בשלבים מוקדמים מאוד, עד לסוף השבוע השמיני, ניתן לבצע את ההפלה בעזרת טיפול תרופתי – הליך שאינו מצריך אף אשפוז בבית החולים. כאשר ההיריון נמצא בשלבים מתקדמים יותר, תידרש התערבות כירורגית. בהרצליה מדיקל סנטר תאושר הפלה רק עד לשבוע ה 16 להיריון, אך במקרים מיוחדים ניתן לבצע הפסקת היריון גם בשלבים מאוחרים יותר – בכפוף לאישורה של ועדה מיוחדת, 'ועדת על' וזאת בבתי חולים ציבוריים.

 

לזימון תור בקלות ומהירות לועדה, לחצי כאן.