>
מדיניות ביטול בעבור תשלום מראש לייעוץ רפואי / בדיקה / פעולה
מדיניות החזרים וביטולים

מדיניות החזרים וביטולים

מדיניות ביטולים והחזר כספי למשלמים מראש בעבור ייעוץ / בדיקה / פעולה בבית החולים

בית החולים הרצליה מדיקל סנטר בע"מ מפעיל שירותי זימון תורים וגבייה לשירותים רפואים מגוונים עבור כל אדם המעוניין ונזקק לשירות ובכפוף להנחיות ונהלי משרד הבריאות.

שירותים אלו כוללים בין השאר ייעוצים עם רופאים מומחים, בדיקות דימות (US, CT, MRI) ועוד, הנקבעים באמצעות תור (זמן קבוע בתאריך עליו סוכם מראש) שנשמר אך ורק בעבור דורש השירות.

תור זה דורש משאבים מנותן השירות (להלן בית החולים) ומונע את קבלתו של מטופל אחר בתאריך ובשעה בה נקבע התור.

בכפוף למדיניות, בית החולים מגדיר שירותים עבורם יידרש מתן תשלום מראש, טרם מועד התור פיזי ווירטואלי (דיגיטלי) כאחד.

תשלום זה יגבה באמצעות כרטיס אשראי שיוזן באמצעים דיגיטלים עצמאיים ע"י מקבל השירות או ע"י נציג מטעם בית החולים במהלך שיחה טלפונית.

 

למרות היות השירות פטור מתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), מתוך מענה לצרכים רפואיים משתנים, ולמרות העובדה שנותן השירות יינזק בכל מקרה מאי הגעת מבקש השירות אם לא נתן מבקש השירות זמן מספק להציע את מועד התור למבקש שירות אחר,  להלן מדיניות הביטולים של שירותים להם נקבע שריון תור למבקש השירות ועבורם נגבה תשלום מראש למעט בדיקות MRI:

מדיניות ביטולים (למעט בדיקות MRI):

  1. מועד ההודעה על ביטול התור היה מעל 4 שעות טרם מועד התור – זיכוי מלא, 100% החזר על עלות התור שנגבתה מראש.
  2. מועד ההודעה על ביטול התור היה מתחת ל-4 שעות טרם מועד התור, פרט לתורים שנקבעו במתכונת "מהיום להיום" – זיכוי חלקי, 50% החזר מעלות התור שנגבתה מראש.
  3. תור שנקבע במסלול "מהיום להיום" (קביעת התור התבצעה באותו היום בו פנה מבקש השירות לבית החולים טלפונית, דיגיטלית או פיזית), זיכוי מלא, 100% החזר על עלות התור שנגבתה מראש, במידה ומועד הודעת הביטול היה טרם שעת התור המיועדת.
  4. מועדים אחרים לא יזכו את מבקש השירות בהחזר.
  5. יובהר בזאת כי באחריות מבקש השירות להודיע לבית החולים טלפונית או דיגיטלית על בקשתו לביטול התור העתידי שנקבע.
  6. יובהר בזאת כי 'אי הגעה' לתור שנקבע ללא הודעה מראש בהתאם למדיניות הביטול לעיל, אינה מזכה בהחזר כלשהו.

מדיניות בדיקות MRI:

  1. מועד ההודעה על ביטול התור היה מעל 24 שעות טרם מועד הבדיקה – זיכוי מלא, 100% החזר על עלות התור שנגבתה מראש.
  2. מועד ההודעה על ביטול התור היה מתחת ל-24 שעות טרם מועד הבדיקה – לא יינתן החזר על עלות התור.
  3. הגעה למכון ואי ביצוע הבדיקה לאור הנחיות הצוות הרפואי במכון – החזר 50% מעלות הבדיקה.
  4. יובהר בזאת כי באחריות מבקש השירות להודיע לבית החולים טלפונית או דיגיטלית על בקשתו לביטול התור העתידי שנקבע.

 

הרצליה מדיקל סנטר.