שם הרופא קופות חולים וביטוחים  

ד"ר אבינח אליעזר

כללית. יצירת קשר

ד"ר אבישג לייש-פרקש

יצירת קשר

ד"ר אבישר ענבל

כללית מושלם מכבי. הפניקס כלל מנורה יצירת קשר

ד"ר אבני עמירם

כללית מושלם, לאומית. הראל, כלל, מגדל, מנורה, פניקס, איילון יצירת קשר

ד"ר אבנר יניב

הראל חברה לביטוח יצירת קשר

ד"ר אברבנאל יוסף

כללית, כללית מושלם, לאומית, מכבי – מסלול פרטי. יצירת קשר

ד"ר אברהם אדריאן

מאוחדת, מכבי – מסלול פרטי. יצירת קשר

ד"ר אברהמי סימון

יצירת קשר

ד"ר אגוזי דנה

יצירת קשר

ד"ר אגיזים רגינה

יצירת קשר

ד"ר אגרנט אברהם

כללית מושלם, לאומית, מאוחדת. הראל חברה לביטוח יצירת קשר

ד"ר אדלמן אלכסנדר

יצירת קשר

ד"ר אהרון פופובצר

איילון חברה לביטוח, הראל חברה לביטוח, כלל חברה לביטוח, מגדל-חברה לביטוח, מנורה חברה לבטוח, פניקס חברה לביטוח יצירת קשר

ד"ר אוסקר אבלאי

הראל, מגדל יצירת קשר

ד"ר בוריס ספוז'ניקוב

הפניקס יצירת קשר

ד"ר בן-רוחי חי

מכבי – מסלול פרטי. יצירת קשר

גרינבאום צביקה

יצירת קשר

ד"ר דורון שינדל

כללית מושלם, מאוחדת. הפניקס, הראל, מגדל, איילון, כלל, מנורה יצירת קשר

ד"ר הלל שטיינר

יצירת קשר

ד"ר יובל קאופמן

כללית מושלם, מכבי, לאומית. הראל, כלל, מנורה יצירת קשר

ד"ר יניב חמצני

כללית מושלם. הפניקס, מגדל, כלל יצירת קשר

ד"ר יפעת כדן

יצירת קשר

ד"ר ישי רוזנבלט

כללית מושלם. יצירת קשר

ד"ר מירית קרקובסקי

יצירת קשר

ד"ר ניר כהן

כללית מושלם. כלל יצירת קשר

ד"ר ספוזניקוב שמעון

יצירת קשר

ד"ר עוז גביש

כללית מושלם, מאוחדת. הראל, כלל, מגדל, מנורה-מבטחים, פניקס יצירת קשר

ד"ר עידו לסקוב

מכבי. הפניקס, כלל יצירת קשר

ד"ר צבי ואקנין

יצירת קשר

ד"ר שוויגר חיה

יצירת קשר